O autorze
Dostępne kanały:
Facebook, Twitter, Instagram.

Młody warszawiak i równolatek polskiej demokracji.
Szef gabinetu Posła do Parlamentu Europejskiego Dariusza Rosatiego, przewodniczący Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" w Warszawie.

Realista, organizator, społecznik, rekonstruktor. Ukończył studia z zakresu Negocjacji w Dyplomacji na Collegium Civitas. Zawodowe doświadczenie zdobywał jako menedżer w warszawskich klubach muzycznych oraz właściciel małej firmy usługowej. Przez sześć lat rozwijał jako wieloletni członek zarządu Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa. Członek Platformy Obywatelskiej.

Od niemal pięciu lat jest bliskim współpracownikiem profesora Dariusza Rosatiego, jako dyrektor jego biura w Sejmie RP a następnie szef gabinetu w Parlamencie Europejskim. Wraz z prof. Rosatim zainicjował projekt „Kompas Edukacyjny”. Dzięki współpracy z Polską Akademią Nauk i Europejską Akademią Dyplomacji brał udział w programach NATO Staffers i Visegrad School of Political Studies. Uczestniczył w seminariach Rady Europy reprezentując zarówno Polskę, jak i państwa Grupy Wyszehradzkiej.

W czasie wolnym zajmuje się rekonstrukcjami działań polskich jednostek specjalnych, grą na pianinie oraz żeglowaniem po morzu i śródlądziu.

Państwowe odznaczenia, czyli buta i arogancja PiS

Media społecznościowe
Dojnej Zmiany etap kolejny. Czy PiS nie widzi, że swoją arogancją ośmiesza się na każdym kroku? Bez wstydu, bez zażenowania i przede wszystkim bez skrępowania.

Bartłomiej Misiewicz, dwudziestosześcioletni rzecznik i szef gabinetu politycznego ministra Antoniego Macierewicza został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Jest to kolejny przejaw deprecjonowania odznaczeń państwowych. Medale i odznaczenia, które co da zasady powinny być wyrazem uznania państwa polskiego dla osób wybitnie zasłużonych, stały się w czasach PiS formą gratyfikacji partyjnych kolesiów i znajomków.

Cały ten cykl rozpoczął Prezydent Andrzej Duda, który odznaczył najwyższym państwowym odznaczeniem - Orderem Orła Białego, związanego z PiS publicystę Bronisława Wildsteina, znanego z zajadłosci w atakowaniu przeciwników Jarosława Kaczyńskiego.

Jest to kolejny przejaw zawłaszczania państwa przez obecną partię rządzącą, w jednym rzędzie z obsadzaniem partyjnych notabli na stanowiskach państwowych, rozdawaniem publicznych pieniędzy o. Rydzykowi, ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego, dewastacją takich pereł jak stajnia w Janowie Podlaskim, czy też jawna propaganda partyjna w telewizji publicznej. Politykom PiS wydaje się, że skoro wygrali wybory, to państwo stało się ich własnością i prywatnym folwarkiem.

W tych wszystkich zachowaniach i działaniach razi brak skrępowania - czego takiego dokonał dla Polski ten młodzieniec, aby zasłużyć na Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju? Niczego. Wystarczy, że jest członkiem ekipy PiS. Nikt w otoczeniu min. Macierewicza, nawet on sam, nie odczuł niestosowności wręczania wysokiego odznaczenia po zaledwie kilku miesiącach pracy. Miesiącach pełnych buty i arogancji, co pokazał m.in. nocny rajd na Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO.


Można mieć nadzieję, że kiedy się skończy Dobra Zmiana, to zostaną poodbierane odznaczenia tym, którzy dostali je wyłącznie poprzez znajomosci. Tak jak na Olimpiadach są odbierane medale tym, którzy zdobyli je w nieuczciwy sposób.
Trwa ładowanie komentarzy...